Passepartout

Passepartout er en spesielt tilskåret plate av kartong som settes over et bilde når det skal i glass og ramme.

Passepartoutet skal sørge for at bildet ikke kommer i direkte kontakt med glasset. Glass er et sterkt basisk materiale bestående av sand/soda/kalk, og vil over tid påvirke både farger og papir i kunstverket. Dette kan forringe både den estetiske og den økonomiske verdien av arbeidet. Passepartoutet skal, for å tilfredsstille dagens krav til aldringsbestandighet, også være av syrefritt materiale slik at den ikke tærer på det den skal beskytte.

Et passepartout finnes i et stort antall fargekombinasjoner, foruten at det er mulig å bygge på lagvis for å få et estetisk tiltalende resultat.